STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 TKB3 02/11/2023 Thời khóa biểu số 3
Năm học 2023-2024
2 Thông tư 21/2023/TT-BGDĐT 30/10/2023 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
3 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT 30/10/2023 Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập
4 KHNH-TN2324 15/09/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2023-2024
TỔ TỰ NHIÊN
5 KHNH-XH2324 14/09/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2023-2024TỔ XÃ HỘI
6 75/KH-THCS NDH 14/09/2023 KẾ HOẠCH HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2023-2024
7 SỐ 61/KH-THCS.NDH 09/09/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024
8 KHGD-XH2324 04/09/2023 KH tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2023-2024
Tổ Xã hội
9 KHGD-TN2324 04/09/2023 KH tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2023-2024
Tổ tự nhiên
10 KHDH-XH2324 04/09/2023 Kế hoạch dạy học năm học 2023-2024
Tổ xã hội
11 KHDH-TN2324 04/09/2023 Kế hoạch dạy học năm học 2023-2024
Tổ Tự nhiên
12 KHGDGV2324 01/09/2023 KẾ HOẠCH DẠY HỌC GIÁO VIỂN - NĂM HỌC 2023-2024
13 49/KH-THCS.NDH 21/08/2023 KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024
14 1664/QĐ-UBND 08/08/2023 Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
15 2171/QĐ-BGDĐT 28/07/2023 Khung thời gian năm học 2023-2024 - Bộ Giáo dục & Đào tạo
16 8258/UBND-KGVX 08/12/2022 Công văn v/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
17 SỐ 42/KH-THCS.NDH 17/06/2021 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2021-2025
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây