Văn bản theo lĩnh vực: Giáo dục

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 27/2023/TT-BGDĐT 27/12/2023 Thông tư 27 về lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông
2 TKB5 14/01/2024 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5
3 132/KH 11/12/2023 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 - NĂM HỌC 2023-2024
4 TKB4 03/12/2023 Thời khóa biểu
5 KHGDGV2324 31/08/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC GIÁO VIỂN - NĂM HỌC 2023-2024
6 2171/QĐ-BGDĐT 27/07/2023 Khung thời gian năm học 2023-2024 - Bộ Giáo dục & Đào tạo
7 1664/QĐ-UBND 07/08/2023 Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
8 75/KH-THCS NDH 13/09/2023 KH HKPĐ 2023-2024
9 49/KH-THCS.NDH 20/08/2023 KH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024
10 KHDH-TN2324 03/09/2023 Kế hoạch dạy học năm học 2023-2024 - Tổ TN
11 KHDH-XH2324 03/09/2023 Kế hoạch dạy học năm học 2023-2024 - Tổ XH
12 KHGD-TN2324 03/09/2023 KH tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2023-2024 - Tổ TN
13 KHGD-XH2324 03/09/2023 KH tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2023-2024 - Tổ XH
14 TKB3 01/11/2023 Thời khóa biểu
15 KHNH-XH2324 13/09/2023 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2023-2024 - TỔ XÃ HỘI
16 KHNH-TN2324 14/09/2023 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2023-2024 - TỔ TỰ NHIÊN
17 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT 29/10/2023 Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập
18 Thông tư 21/2023/TT-BGDĐT 29/10/2023 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
19 SỐ 42/KH-THCS.NDH 16/06/2021 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2021-2025
20 SỐ 61/KH-THCS.NDH 08/09/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024
21 8258/UBND-KGVX 07/12/2022 Công văn v/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây